De gewone houtworm kever

De larven van dit kevertje leven ca. 3 jaar in het hout, waar ze door hun vreterij aanzienlijke schade kunnen aanrichten. Deze keversoort komt zeer algemeen in ons land voor.

Algemeen:
Onder de gewone houtworm verstaat men de larve van de keversoort Anobium punctatum Degeer. De larven van dit kevertje leven ca. 3 jaar in het hout, waar ze door hun vreterij aanzienlijke schade kunnen aanrichten. Deze keversoort komt zeer algemeen in ons land voor.

Uiterlijk en leefwijze:
De larve van de houtwormkever is vaalwit van kleur en kan tot 7 mm lang worden. Als de larve uit het hout wordt gepeuterd, kromt deze zich in de vorm van een komma. De larven maken gangen, zowel in naald- als in loofhoutsoorten. Meestal wordt alleen het spinthout aangetast. Er bestaat een voorkeur voor hout, dat gedurende langere tijd in dezelfde positie blijft en enigszins vochtig is. Dus kunnen belangrijke aantastingen vooral optreden in vertrekken die weinig worden gebruikt. Ronde gaatjes met een doorsnee van 1-2 mm duiden op de aanwezigheid van houtworm. Uit die gaatjes zijn de kevers gekomen, die in grootte variëren van 3-6 mm en gewoonlijk chocoladebruin van kleur zijn. De vorm (doorsnede) is rond. De kop van het kevertje gaat grotendeels schuil onder het halsschild.
Een bevrucht wijfje legt twintig tot zestig eieren. De eieren worden afgezet in groepen van 3 à 4 in naden en kieren van het hout en ook wel in de oude uitvliegopeningen en gangen. De eitjes zijn ovaal van vorm, witachtig en 0,3 bij 0,5 mm. uit de eitjes komen de larven die zich invreten in het hout.

Ontwikkeling:
Over de duur van de verschillende stadia bestaat geen zekerheid, wat vooral te wijten is aan het feit, dat de houtworm onder kunstmatige omstandigheden moeilijk in leven te houden is.
Onder normale omstandigheden komen de eieren na 2 tot 3 weken uit. De totale ontwikkelingsduur van het insect bedraagt gemiddeld ca. 3 jaar en is nooit korter dan 2 jaar.
Het popstadium duurt 2 tot 4 weken. De larve ontwikkeling is sterk afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid. De optimale temperatuur ligt rond de 23 °C, terwijl de relatieve luchtvochtigheid niet beneden de 60% moet liggen.

Bestrijding:
Eerst dient te worden vastgesteld of men te doen heeft met een actieve aantasting; dit is onder meer te constateren aan de aanwezigheid van boormeel in of onder het hout, nadat daar is schoongemaakt. Het heeft geen zin geverfd hout te behandelen; de aangebrachte verf-, beits- of waslagen dienen daarom eerst met een krabber of staalborstel te worden verwijderd. Tijdens de toepassing en voordat een behandelde ruimte weer in gebruik wordt genomen, grondig ventileren. Daarna nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimten verblijven. Er dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Onder geen voorwaarde mag de vloeistof met voedingsmiddelen in contact komen. Ook moet bij een bespuiting de damp niet worden ingeademd. Let ook op voor brandgevaar! Het is ook mogelijk de houtworm te doden door (kleine) aangetaste voorwerpen gedurende b.v. 48 uur bij – 20° in een vrieskist (vriescel) in te vriezen. In deze periode is niet opgenomen de tijd die nodig is voor het voorkoelen.

De Haan ongediertebestrijding in groningen bestrijdt uw houtworm kever plaag. Wij behandelen het hout zo zodat u 5 jaar geen last meer heeft van houtworm. Neem gerust contact op als u vragen heeft over de houtworm behandeling.