Ratten en Muizen

Vliegende insecten

Kruipende insecten

Houtworm en boktor

Mollen

Steenmarters

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. De Haan ongediertebestrijding en plaagdierbeheersing kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een medewerker van De Haan ongediertebestrijding en plaagdierbeheersing.